Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Szolgáltató adatai:

Szolgáltatás neve: Duna Lodge magánszálláshely

Székhely: 2897 Dunaszentmiklós, Öreghegyi pincesor 4. 

Üzemeltető: Búzer Ákos András ev

Adószám: 55416223-2-31

Bankszámla adatok: MKB Bank Nyrt.

Név: Búzer Ákos András

Bankszámlaszám: 10300002-13697459-00014908
IBAN: HU52 1030 0002 1369 7459 0001 4908

Szolgáltatás címe: 2897 Dunaszentmiklós, Öreghegyi pincesor 4. 

Weboldal: www.dunalodge.hu

E-mail: info.dunalodge@gmail.com

Telefonszám: +36 30 617 8373

Szálláshely NTAK száma: MA23055338

 1. Általános rendelkezések
 • Az Szolgáltatás árát a Szolgáltató határozza meg, a feltüntetett ár bruttó ár. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Szolgáltatás árának megváltoztatására, amely azonban nem terjed ki a már szerződött (azaz elfogadott foglalással érintett) Szolgáltatásra. Szálláshely-szolgáltatás lévén a Szolgáltatás ára az idegenforgalmi adót tartalmazza.
 • A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a Szolgáltató, valamint a Weboldalát használó természetes személy (a továbbiakban: Vendég; a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek) között a Szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a Szerződő Felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket. Bizonyos esetekben az ÁSZF rendelkezéseinek megfelelő, azt a Szerződő Felek igényeinek figyelembevételével részletező, egyénre szabott szerződés kötésére is sor kerülhet Szerződő Felek között.
 • A Vendég az általa kiválasztott Szolgáltatáson való tényleges részvétel tekintetében Szolgáltatóval kerül szolgáltatási jogviszonyba. A Szolgáltató felelőssége a Szolgáltatás kapcsán kiterjed a foglalás teljes menetére, valamint a Szolgáltatás meghirdetettnek megfelelő lebonyolítására, megvalósulására, esetleges elmaradására.
 • A Weboldalon ismertetett módon elérhető, a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás lefoglalásával a jelen ÁSZF által meghatározott feltételek szerinti szolgáltatások igénybevételére és nyújtására vonatkozó szerződés jön létre a Szolgáltató és a Vendég között. A szerződés az interneten távollévők között létrejött, magyar nyelvű, de írásba nem foglalt szerződésnek minősül, melynek tartalma utólagosan a foglalási rendszerből visszakereshető és hozzáférhető.
 • A Felek közötti megállapodás a nyelvválasztás szerinti nyelven, vita esetén magyar nyelven jön létre. Az internet sajátosságai miatt a jelen ÁSZF területi hatálya nem korlátozódik Magyarország területére.
 1. Az ÁSZF elfogadása és módosítása

2.1.            A Vendég az internetes vásárlás során legkésőbb a foglalásához kapcsolódó összeg megfizetésével elfogadja a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit, egyben jelen ÁSZF rendelkezéseit, amelyre mutató linket a Szolgáltató a foglalást visszaigazoló elektronikus levélben is megküld. A szerződés létrejöttével a Vendég kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben, és az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatóban meghatározott körben hozzájárult.

2.2.            A Szolgáltató tájékoztatja Vendéget és Vendég kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosítása esetén a Szolgáltató a Vendéget a változásoknak a Weboldalon történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc (8) nappal.

 1. A Vendég adatai

3.1.            A Weboldalon ismertetett Szolgáltatás lefoglalására kizárólag 18. életévüket betöltött személyek jogosultak.

3.2.            A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Vendég foglalását indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Szolgáltatással, a Weboldallal, vagy a foglalással történő bármilyen visszaélés esetén.

3.3.            A Vendég kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerülnek megadásra a foglalási űrlapon. A Szolgáltató kizárja felelősségét a jelentkezés során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Vendégtől. A Szolgáltató a Vendég által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A Vendégnek bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani, mert azok szerepelnek a Szolgáltató által az űrlapon megküldött érdeklődésre adott visszaigazolásban. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a Vendég valódiságát ellenőrizni.

 1. A foglalás menete, a foglalás visszaigazolása

A Vendég írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató az ajánlatkérés kézhezvételétől számított 36 órán belül ajánlatot küld a Vendég részére. Amennyiben az ajánlat továbbításától számított 48 órán belül írásban a foglalás véglegesítése és az ajánlati ár 100%-át képező összeg megfizetése a Vendég részéről nem érkezik meg, úgy a Szolgáltató az ajánlati kötöttsége alól mentesül, ajánlati kötöttsége megszűnik.

Az ajánlatkérés módja:

 • e-mailen, a Szolgáltató következő e-mail címére küldve: info.dunalodge@gmail.com
 • a Weboldalon elérhető foglalási űrlapon keresztül.

A Szolgáltatás megismerhető a Facebook és Instagram felületeken is, azonban ezeken a felületeken történő megkeresés csak érdeklődésnek minősülhet, a foglalás elfogadott módja az e-mail és a Weboldal foglalási űrlapja.  

Valamennyi esetben az ajánlatkérésnek tartalmaznia kell az ajánlatkérő vendég(ek) nevét, e-mail címét, az érkezés és a távozás pontos időpontját. Amennyiben a Vendég több időpontra kíván ajánlatot kérni, minden időpontra külön-külön írásos megrendelést szükséges továbbítania. 

A Vendég a foglalási űrlap elküldését megelőzően köteles elfogadni az ÁSZF-et, valamint az Adatkezelési Tájékoztatót a megfelelő jelölőnégyzet kipipálásával. Mindezeket követően Vendég az űrlap alján található véglegező gombra kattintással véglegesíti az ajánlatkérést.

A foglalás a kiválasztott Szolgáltatásra és időpontra akkor végleges, ha a kiválasztott Szolgáltatás összege kifizetésre kerül.

A szolgáltatói visszajelzésen túl a Vendég – az összeg kifizetését követően – egy, a fizetés teljesülését visszaigazoló számlát, valamint a foglalást megerősítő e-mail üzenetet kap az általa megadott e-mailcímre, amely tartalmazza a Szolgáltatás részleteit. Ha ezt a visszaigazolást a díj kifizetését követő 24 órán belül nem kapja meg, kérjük, hogy az info.dunalodge@gmail.com e-mail címre küldje el erre vonatkozó jelzését.

A foglalást és a díj kifizetését megerősítő visszaigazoló e-mailt a Szolgáltató a Vendég által megadott e-mail címre küldi meg. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a Jelentkezőt terheli a felelősség.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy szálláshely-szolgáltató portálokon keresztül is értékesítse a Szolgáltatást. A Szolgáltató felhívja ugyanakkor a figyelmet, hogy az értékesítő portálok egyéni felhasználási szabályzata a saját honlapjukról érthető el és azok a Szolgáltató felelősségi körén kívül esnek.

 1. A Szolgáltatás díjának kifizetése

A Szolgáltatás pontos díjazása a weboldalon aktuálisan folyamatosan megismerhető. A Szolgáltatás foglalása a Szolgáltató által visszaigazolt díj 100%-át képező összeg megfizetésével végleges.

A Szolgáltató jogosult időszakosan olyan akciókat tartani, amely egy általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosít a Szolgáltatások listaáraiból. Ezen akciók feltételeiről és a kedvezményezettek köréről az akció időtartama alatt a weboldal nyújt tájékoztatást. A Szolgáltató arra is jogosult, hogy bizonyos kedvezményeket csak az általa meghatározott Vendégeknek, vagy Vendégek csoportjának biztosítson, és ezen kedvezményekről nem köteles a honlapján felvilágosítást nyújtani.

5.1             Átutalás

A Szolgáltatás díját a Vendég a Szolgáltató által megküldött visszaigazoló e-mail alapján átutalással fizeti meg, a foglalást követő 24 órán belül. Szolgáltató nem kerül a Vendég banki adatainak birtokába.

5.2             SZÉP Kártya

SZÉP Kártyás (előleg)fizetés esetén a fizetés menete valamennyi SZÉP Kártya szolgáltató esetén megtalálható az alábbi oldalon: http://szepkartyasok.hu/SZ%C3%89P-k%C3%A1rtya-inform%C3%A1ci%C3%B3k/interneten-fizethet%C3%BCnk-pihen%C5%91k%C3%A1rty%C3%A1val

5.3             Készpénzes fizetés

Szolgáltató a készpénzes fizetés lehetőségét kizárja.

5.4             Számla

A díjbekérők kiegyenlítését követően a Szolgáltató a Szolgáltatás díjáról elektronikus (előleg)számlát (a továbbiakban: e-számlát) állít ki a foglalási folyamat során megadott adatokkal. A számlához szükséges adatok: név, székhely/lakcím és amennyiben van: adószám, továbbá e-mail cím.

Az e-számla egy olyan számla, ami elektronikus jelek formájában tartalmazza a számla adatokat. Az elektronikus számla csak elektronikus formában állítható ki, továbbítható és tárolható, annak papír alapú módozata eredeti hiteles dokumentumként nem használható. A Szolgáltató az e-számlát a Vendég által megadott adatok alapján bocsátja ki. A Vendég a fizetési folyamat megindításával kifejezetten kijelenti, hogy elfogadja az e-számlát.

 1. A Szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

 

 • A Vendég a jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy a Szolgáltatáson jobb életminőségének elérése érdekében, pihenés, feltöltődés céljából vesz részt.
 • A Szolgáltatás igénybevételét a Vendég az érkezés napján 15:00 és 20:00 óra között kezdheti meg („check-in”), míg távozáskor a határozott időtartam lejártának napján 11:00 óráig el kell hagyni a szálláshelyet („check-out”).
 • Ún. „early check-in”, illetve „late check-out” igénybevételére – azaz az érkezés napján 15:00 órát megelőzően, illetve a távozás napján 11:00 órát követően történő Szolgáltatás-igénybevételre – szolgáltatási felár megfizetése és a szabad kapacitás függvényében van lehetőség. Amennyiben a Vendég előreláthatólag 20:00 órát követően érkezik, úgy azt köteles előzetesen jelezni a Szolgáltató részére.
 • A „check-in” kulcsszéfes rendszerrel is működtethető. Vendég a Szolgáltatás igénybevételével tudomásul veszi, hogy a digitális okmányolvasó használatára vonatkozó és hatályban lévő 235/2019. (X.15.) Korm. rendelet értelmében a „check-in” feltétele a Szolgáltatást igénybe vevők fényképes személyazonosításra alkalmas okmány adatainak digitális okmányszkennerrel történő adatrögzítése, melyet a Szolgáltató köteles továbbítani a Vendég Információs Zárt Adatbázisba. Az okmánybemutatási kötelezettség független a vendég életkorától. Az okmány bemutatásának hiányában a Szolgáltató a szálláshely-szolgáltatást megtagadja. Az ezen alpontban történő szolgáltatás-megtagadás esetén a Szolgáltató a 12. pontban rögzített lemondási- vagy módosítási összeg megfizetésére igényt tart.
 • A „check-out” kulcsszéfes rendszerre is működtethető. Ez esetben a szálláshelyre történő bejutást biztosító kapu egyedi, az adott Vendég számára generált kóddal működik, amelyet Szolgáltató előzetesen megküld a Vendég részére és amely kód az adott Vendég tartózkodásának ideje alatt változatlan. Az épület oldalán kerül elhelyezésre egy, szintén kóddal működő doboz, amely a kulcsok tárolására szolgál. Távozáskor a Vendég a kulcsot behelyezi az erre szolgáló dobozba, amelyet a Szolgáltató a kód beütésével tud kiemelni. A „check-out” tehát egyénileg is történhet, azon a Szolgáltató jelenléte nem szükségszerű. Amint a jogszabályi/technikai lehetőségek adottá válnak, a „check-in” is az ismertetett módszerrel történik.
 • A Szolgáltató háziállatok elszállásolását nem teszi lehetővé.
 • A Vendég a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatást teljes tartózkodási ideje alatt saját felelősségére veszi igénybe.
 1. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatási szerződést azonnali hatállyal felmondani, a szolgáltatás nyújtását megtagadni, amennyiben:
 2. a Vendég nem rendeltetésszerűen használja és/vagy rongálja a rendelkezésére bocsátott szálláshelyet;
 3. a Vendég a Szolgáltató működését zavarja, akadályozza és e magatartásával a Szolgáltató felszólítása ellenére sem hagy fel;
 4. a Vendég nem tartja be a Szolgáltató biztonsági előírásait;
 5. a Vendég fenyegető, sértő vagy más kirívóan közösségellenes magatartást tanúsít;
 6. a Vendég fertőző, vagy olyan betegségben szenved, amely zavarja a Szolgáltató működését.
 7. A Vendég felel a fenti részvételi feltételeket megszegő, vele együtt utazó, pihenő valamennyi további személyért is. Szolgáltató nem köteles tisztázni az adott foglalás során történt kár tényleges okozójának személyét.
 8. Amennyiben a Vendég vagy a vele együtt tartózkodók károkozása a Szolgáltatás során bebizonyosodik vagy megalapozott kétség merül fel a Szolgáltatás rendeltetésszerű igénybevétele tekintetében, Szolgáltató a Vendéget és a vele együtt a Szolgáltatást igénybe vevőket a Szolgáltatás megszakításával egyidejűleg eltávolíthatja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a Szolgáltató kártérítésre vagy a Szolgáltatás díjának részleges vagy teljes visszatérítésére nem kötelezhető.

6.1.         A Szolgáltató a szálláshelyen jól látható helyen, a nappali helyiségben található szekrénysoron elhelyezi a szálláshelyen elérhető eszközök pontos, számszerűsített listáját, amelyet a Vendég a „check-in”-t követő 3 órán belül ellenőrizni és az esetleges eltéréseket ezen határidőn belül a Szolgáltató felé jelezni köteles. Az ellenőrzés elmaradását a „check-out”-ot követő szemle során észlelt eltérések esetén a Szolgáltató kimentési okként nem fogadja el.

A Jelentkező tudomásul veszi, hogy az e alpontban vállalt kötelezettségei megsértése esetén anyagilag is felelősségre vonható.

6.2.         Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, egészségügyi válsághelyzet, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Vendég, illetőleg a Szolgáltató érdekkörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamely szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

 1. A Vendég jogai és kötelezettségei
  • A Szerződő Felek közötti szolgáltatási szerződés értelmében a Vendég jogosult az általa lefoglalt Szolgáltatást, valamint a szálláshely azon létesítményeit használni, amelyek a Szolgáltató által nyújtott szokásos szolgáltatási körbe tartoznak és nem esnek a speciális feltételek hatálya alá.
  • A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a Szolgáltatónál, amelyet postai vagy elektronikus úton írásban juttathat el a Szolgáltató részére.

A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja és szükség szerint orvosolja. Ha a Vendég a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, melynek egy másolati példányát a Vendég részére legkésőbb 30 napon belül az érdemi válasszal együtt megküldi.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezést követően 15 napon belül kivizsgálja és érdemben tájékoztatja a Vendéget a vizsgálat eredményéről, a panasz elutasítása esetén álláspontját megindokolja és tájékoztatást nyújt a jogorvoslati lehetőségekről az ÁSZF 7.3. alpontjára történő hivatkozással.

 • A Vendég panaszának elutasítása esetén a Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testülethez fordulhat, melynek elérhetősége és eljárási szabályzata a http://www.bekeltetes.hu címen érhető el.
 • Az Európai Online Vitarendezési Platform, amely alternatív vitarendezési fórumot nyújt, az https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU oldalon érhető el.
 • A Vendég fogyasztói panaszával kapcsolatosan a területileg illetékes járási hivatalhoz is fordulhat. A fogyasztóvédelmi hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal jár el. A járási hivatalok illetékessége a https://jarasinfo.gov.hu/oldalon érhető el.
 • A Vendég köteles az őt ért esetleges kárt haladéktalanul jelezni a Szolgáltató részére és minden, a káresemény körülményeinek tisztázásához szükséges adatot a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani.
   
 1. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

Amennyiben a Vendég az igénybe vett Szolgáltatás ellenértékének megfizetésére vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti, a Szolgáltatót költségei biztosítására zálogjog illeti meg a Vendég azon vagyontárgyaira, amelyeket a Szolgáltató által biztosított szálláshelyre magával vitt.

Vagyon és baleset-védelmi, illetve egyéb biztonsági okokból a szálláshely kapuja – amely a kapu utcafronti részét, továbbá a kocsibeállót a ház körüli járdáig figyelő – biztonsági kamerával van ellátva. A Vendég a Szolgáltatás igénybevételével hozzájárul, hogy róla felvétel készüljön. A felvételeket a Szolgáltató 60 napig tárolja, mely időpontot követően azok automatikusan és vissza nem állítható módon törlésre kerülnek.

 1. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, amely a szálláshelyen belül a Szolgáltató hibájából következett be, felelőssége azonban nem terjed ki azon káreseményekre, amelye a Szolgáltató érdekkörén kívül eső, elháríthatatlan okból következtek be, vagy azokat a Vendég okozott.

A Szolgáltató felelőssége értékpapírokért, készpénzért és egyéb értéktárgyakért akkor áll fenn, ha a Szolgáltató a dolgot megőrzésre átvette.

A Szolgáltató kártérítési felelőssége csak akkor áll fenn, ha azt a kár bekövetkezését követően a Vendég a szükséges adatokkal azonnal jelenti a Szolgáltató részére. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki a Vendég csomagjaira és azok tartalmára a szálláshelyre érkezés és onnan történő távozás alkalmával, ki- és bepakoláskor, továbbá a szálláshelyre és onnan történő szállítás során.

 1. Elállás a foglalástól, felmondás és pénzvisszafizetés

A vendég kötelezettséget vállal arra, hogy az általa leadott foglalás esetleges lemondásáról, módosításáról vagy bármilyen egyéb változásról a szolgáltatás kezdetét megelőzően, írásban tájékoztatja a Szolgáltatót.

Az érkezés előtt min. 30 nappal lemondott foglalás árát teljes egészében visszatérítjük. Az érkezést megelőző 14. napig a lemondott foglalás esetében 50%-ot áll módunkban visszafizetni. 

Időpontmódosításra felár nélkül az érkezést megelőző 15. napig van lehetőség.

Az érkezéstől számított 14 napon belüli lemondás esetén a szállásdíj teljes összege felszámolásra kerül.

Covid fertőzés és hatósági karantén miatti lemondás: amennyiben vendég az érkezést megelőzően hitelt érdemlően igazolni tudja a covid fertőzöttségét, és azt, hogy a tervezett itt-tartózkodás idejére karantén kötelezettsége áll fenn, úgy az érkezést megelőző napig lehetősége van foglalását egy másik időpontra díjmentesen módosítani. Az érkezés napján már nem áll módunkban covid miatti lemondást vagy átfoglalást elfogadni. Hiteles igazolásnak a hivatalos pozitív covid teszt számít.

SZÉP-Kártyával történt fizetés esetén visszautalás a kizárólag a teljesítő SZÉP-Kártyára lehetséges, amelynek átfutási ideje miatt a Vendég szíves türelmére és a sztornózáshoz szükséges adatszolgáltatások érdekében együttműködésére számít a Szolgáltató. A tranzakció sztornózását a Szolgáltató megkeresése alapján, a tranzakció pontos adatainak (kártyabirtokosi név, dátum, összeg) megadásával hajtja végre a SZÉP-Kártya üzemeltetője. A visszavonást követően a Jelentkező alszámláján jóváírásra kerül a korábbi terhelés összege. Felhívjuk azonban a Vendég szíves figyelmét, hogy amennyiben a tranzakció pénzügyi teljesítése már megtörtént a Szolgáltató részére – amely a Vendég által indított fizetést követő 1-5 munkanap –, akkor az alszámlára történő jóváírás a Szoláltató visszautalását követően történhet meg, az üzemeltetőt illető jutalékkal csökkentett összegben, amelyre a Szolgáltatónak nincs ráhatása.

Amennyiben a Vendég a megkezdett Szolgáltatás lefoglalt és megfizetett időtartama lejártát megelőzően úgy dönt, hogy a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatást a továbbiakban nem kívánja igénybe venni – azaz a Szolgáltatás igénybevételét megszakítja –, illetőleg az érkezési időpontban nem érkezik meg, azonban a Szolgáltatást a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint nem mondta fel, köteles a szolgáltatás teljes ellenértékét a Szolgáltató részére megfizetni, a Szolgáltató pedig jogosult a Szolgáltatást a Vendég által igénybe nem vett időszak tekintetében más Vendég számára elérhetővé, foglalhatóvá tenni.

Amennyiben a Vendég a megkezdett Szolgáltatás lefoglalt és megfizetett időtartama lejártát megelőzően úgy dönt, hogy a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatást hosszabb ideig kívánja igénybe venni, úgy az a megrendelés módosításának minősül, melyet a Vendég köteles a Szolgáltató részére legkésőbb a lefoglalt időtartam lejártát megelőző napon jelezni, a megrendelés ellenértékét a Szolgáltató részére megfizetni. A Szolgáltató írásbeli visszaigazolása esetén írásban létrejöttnek minősülő szolgáltatási szerződés-módosítás jön létre a felek között.

A szolgáltatási szerződés módosítása kizárólag a Szerződő Felek írásba foglalt egybehangzó megállapodása útján jön létre.

 1. Módosuló vagy elmaradt Szolgáltatás

Amennyiben bármely okból a Szolgáltatás időpontja a Szolgáltató érdekkörében felmerült okból a foglalás véglegesítését követően módosulna, vagy a Szolgáltatás elmaradna, arról – a 9.4. pont szerinti vis maior eseteit kivéve – lehetőleg legkésőbb 14 nappal a Szolgáltatás megkezdése előtt Szolgáltató értesíti a Vendéget, aki választása szerint a befizetett összeg visszautalására vagy annak másik időpontra lefoglalt vagy lefoglalható Szolgáltatás árába történő beszámítására tarthat igényt.

A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Szolgáltatás esetleges módosulás/meghiúsulása esetén a Vendéget mielőbb és pontosan tájékoztassa és a Szolgáltatás díjának visszatérítését/beszámítását elősegítse.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy speciális feltételekhez kötött Szolgáltatása – így különösen akciós ajánlatai – foglalása esetén egyedileg megállapított felmondási feltételeket állapítson meg.

 1. A szolgáltatási szerződés megszűnése, elszámolás a Szerződő Felek között

A Szerződő Felek között jelen ÁSZF alapján létrejövő szolgáltatási szerződés megszűnik, illetve megszüntethető:

 • a szerződés automatikus megszűnése esetén – a lefoglalt és megfizetett időtartam lejártával,
 • a felek közös megegyezésével,
 • a Vendég elállásával vagy felmondással
 • a Szolgáltató elállásával vagy felmondásával.

A Szerződő Felek a szolgáltatási szerződést közös megegyezéssel bármikor jogosultak írásban megszüntetni azzal, hogy annak tartalmaznia kell a teljeskörű elszámolást.

Szerződő Felek a szolgáltatási szerződés bármely okból történő megszűnése esetén kötelesek legkésőbb a megszűnéstől számított 5 napon belül egymással elszámolni.

 1. Ajándékutalvány

A Szolgáltató a honlapján a foglalási rendszer üzemeltetése mellett különböző – a Szolgáltató által előzetesen meghatározott – értékű címletekben megvásárolható ajándékutalványt (a továbbiakban: Ajándékutalvány) tesz elérhetővé. Az Ajándékutalványok kiállítására elsősorban elektronikus úton, kérésre személyre szabottan papíralapon, postai úton eljuttatva kerül sor.

Az Ajándékutalványok készpénz helyettesítő fizetőeszköznek minősülnek, készpénzre át nem válthatók, ezáltal kisebb értékű Szolgáltatásra történő beváltása esetén a fennmaradó összeg elveszik. Az Ajándékutalványok névértéke és egyben ellenértéke is megegyezik az adott Ajándékutalványon feltüntetett összeggel.

Az Ajándékutalványok beváltására azok megvásárlásától számított 12 hónapig kerülhet sor, azok azonban az Ajándékutalvány érvényességi idejét követő későbbi időpontra szóló foglalásokra is érvényesek.

Ajándékutalvány felhasználását a Szolgáltató felé foglaláskor jelezni szükséges. Egy foglalás alkalmával több Ajándékutalvány is felhasználható, de egy Ajándékutalvány egy alkalommal használható csak fel. Az Ajándékutalvány bárkire szabadon átruházható, tulajdonosának azt kell tekinteni, aki az utalványt felhasználja, a Szolgáltató nem vizsgálja a felhasználás jogszerűségét.

Az ajándékutalvány tartalmi elemei a következők: A Szolgáltató, mint kibocsátó adatai, az ajándékutalványra vonatkozó utalás, a kibocsátási érték, a felhasználási időszak, egyedi sorszám.

Az Ajándékutalvány megvásárlásával a Vendég az Ajándékutalvány kibocsátására és felhasználására vonatkozó, jelen ÁSZF-ben rögzített szabályokat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

 1. A Szolgáltató Szolgáltatásának korlátai

Vendég tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Weboldal folyamatos üzemeltetése a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat, abban hibák léphetnek fel. A Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja a Szolgáltatás és a kapcsolódó honlap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg a folyamatos vagy hibamentes Szolgáltatáshoz való hozzáférést.

A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás vagy a kapcsolódó honlap karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.

A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét.

A Vendég tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.

A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Vendég vagy harmadik személy szerződésszegő, illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

 1. Záró rendelkezések

A Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen ÁSZF alapján létrejövő szerződésből fakadó kötelezettségeik teljesítése során az irányadó jogszabályi rendelkezéseket betartva, a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően járnak el, és egymással kölcsönösen együttműködnek, egymást érintő minden lényeges körülményről indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatják.

Szolgáltató a jelen ÁSZF rendelkezéseit, illetve a honlapján általa közölt információkat magára nézve kötelezőnek tekinti és azok teljesítése érdekében minden esetben úgy jár el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

A jelen ÁSZF elfogadásával a felek között létrejövő szolgáltatási szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása során a felek kötelesek a másik fél jogos érdekét figyelembe véve eljárni. A Szerződő fél és a Vendég köteles továbbá a szerződés teljesítése során úgy eljárni, hogy az a Szolgáltató jó üzleti hírnevét ne sértse, illetve ne veszélyeztesse.

A Szerződő Felek a szolgáltatásnyújtással összefüggésben felmerülő valamennyi kérdés vonatkozásában a kapcsolatot egymással elsődlegesen írásban, e-mail útján tartják. Amennyiben a Szerződő Felek e-mail címe időközben módosul, úgy kötelesek erről egymást haladéktalanul tájékoztatni.

Jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a magyar jog szabályai az irányadók, a nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályi előírások megfelelően irányadóak.

Jelen ÁSZF 2023.02.01. napján került elfogadásra és hatályba lépett ugyanezen a napon